دوره آموزش دوخت انواع بلوز و تونیک

متد استفاده شده در این سری آموزشی متد سادریک هست که توسط خانم عمرانی ابداع شده متد سادریک از متدهای رایج فعلی خیاطی خیلی راحتتر می باشد.
برای تهیه پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی می توانید به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید ویا بر روی لینک آموزش خیاطی  کلیک کنید