دوره آموزش دوخت لوازم آشپزخانه

سری آموزش دوخت لوازم آشپزخانه توسط کارشناس خیاطی خانم عمرانی...
...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

دوره آموزش دوخت لوازم آشپزخانه

متد استفاده شده در این سری آموزشی متد سادریک هست که توسط خانم عمرانی ابداع شده متد سادریک از متدهای رایج فعلی خیاطی خیلی راحتتر می باشد.
برای تهیه پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی می توانید به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید ویا بر روی لینک پکیج آموزش خیاطی کلیک کنید