آموزش الگوی پالتو آموزش رسم الگوی پالتو و آستین پالتو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش خیاطی خانم عمرانی، آموزش رسم الگوی پالتو و آستین پالتو با توضیحات کامل و مرحله به مرحله

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش الگوی پالتو

آموزش الگوی پالتو

برای کشیدن الگوی پالتو پارچه را دو لا تا زده از بالای پارچه حدود 15 سانتی متر پایین میاییم از دولای باز پارچه 10 سانتی متر داخل میرویم از تقاطع 15 سانت و 10 سانت به اندازه قد بالا تنه جلو ( از سرشانه گوشه گردن تا خط روی خط کمر ) بعد 7 سانتی متر داخل میرویم 8 سانتی متر پایین میاییم هلال یقه بدست میاد . مابقی نصف میکنیم خط سینه بدست میاد . از سینه تا خط گردن خط کارور بدست میاد . روی خط کارول یک دوم کارور جلو بدست میاد . برای درست کردن سرشانه از خط اصلی 4 سانتی متر پایین متر میاییم اندازه سرشانه را از گوشه گردن تا روی خط اندازه میزنیم .روی خط سینه یک چهارم سینه به اضافه 2 سانت داخل میشویم . روی خط کمر یک چهارم کمر به اضافه 2 و 2 سانت برای ساسون به دلخواه .


روی خط باسن از کمر 12 سانتی متر پایین تر میاییم و روی خط باسن یک چهارم باسن به اضافه 2 را علامت زده تمام این علامتها را به هم وصل میکنیم . برای اندازه گیری قد لباس سانتی مترگوشه گردن قرار داده و قد لباس را اندازه میزنیم . اگر پایین لباس به صورت فون دوست داشتیم 4 سانتی متر اضافه می کنیم .

برای قسمت پشت الگوی پالتو روی دو لای پارچه اگر گودی کمر داشته باشیم روی دو لای باز قرار می دهیم و اگر نخواهیم روی دو لای بسته . یک خط مجددا به اندازه خط بالا تنه جلو 8 سانتی مترپایین علامت زده بعد یک خط مستقیم به سمت راست کشیده از این تقاطع 8 سانتی متر داخل و 2 سانتی متر پایین هلال یقه پشت درست میشود . مجددا از خط بالا 4 سانتی متر پایین میاییم خط موازی با خط میکشیم سرشانه هر اندازه که بود از گوشه گردن روی این خط علامت میزنیم . برای درست کردن کارول بعد از 8 سانت تا خط کمر اندازه گرفته نصف میکنیم خط سینه بدست میاد مجددا از خط8 سانت تا سینه نصف خط کارور بدست میاد . روی خط سینه یک چهارم سینه منهای 2 برای جلو به اضافه 2 و برای پشت منهای 2 .

برای کشیدن الگوی آستین پالتو قد آستین روی دو لای پارچه یک دوم بازوی جمع شده یک مستطیل درست میکنیم از طرف چپ 12 تا 16 سانتی متر پایین میاییم خط اریب کشیده به سه قسمت تقسیم میکنیم یک تا یک و نیم سانت از قسمت اول بالا میریم قسمت سوم نصف میکنیم از نصف یک سانت پایین میاییم هلال حلقه رابه این شکل درست میکنیم .
برای قسمت مچ یک دوم دور مچ به زیر حلقه وصل میکنیم .

برای کشیدن یقه پالتو 2 سانتی متر اضافه میکنیم از خط لبه لباس 18 تا 22 بستگی به سایز دارد اضافه کرده پایین میاییم از گوشه گردن یک خط اریب میکشیم خط شکسته را نصف کرده از نصف پهنای یقه 10 تا 12 سانتی متر در امتداد خط شانه . و برای قسمت پشت یقه خط کش روی خط شکسته و خط اریب پشت یقه را اندازه زده هر اندازه که بود از انتهای شانه گوشه گردن بالا میرویم به اندازه یقه پشت الگو مجددا اندازه زده و نقاط را بهم وصل میکنیم . بخاطر نداشتن کشیدگی یک سانتی متر بالا رفته و اریب به وسط پشت وصل میکنیم .


اگر روی خط کمر خواستیم گودتر بایستد برای درست کردن ساسون 9 تا 10 سانتی متر داخل شده یک خط صاف میکشیم یک سانت به طرف وسط جلو و یک سانت به طرف پهلو 12 سانت به طرف بالا از پایین به خط باسن بزرگ ساسون قسمت جلو را رسم میکنیم .
همین الگو را روی پارچه رسم میکنیم .

منبع : آموزش خیاطی عمرانی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه