آموزش الگوی شلوار قسمت پشت آموزش الگو و برش قسمت پشت شلوار

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش خیاطی، آموزش الگوی قسمت پشت شلوار به همراه توضیحاتی درمورد نکات خیاطی برای رفع معایب اندامی م نکات رسم الگوی شلوار توسط خانم عمرانی

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش الگوی شلوار قسمت پشت

آموزش الگوی شلوار قسمت پشت

برای قسمت پشت شلوار از کادر اولیه استفاده میکنیم هم جلو و هم پشت شلوار ، کاغذ را زیر الگوی جلو گذاشته و کادر را کپی می کنیم مستطیلی به طول قد شلوار و به عرض یک چهارم باسن منهای یک ، سه تا پنج سانتی متر برای گودی کمر بالا میرویم و طبق شکل خط میکشیم و به خط فاق وصل میکنیم . روی قسمت بالا 1/5 سانت یک خط موازی با خط کادر اولیه میکشیم یک چهارم کمر به اضافه 1 و به اضافه 3 فرود میاییم روی خط 1/5 سانتی که رفتیم . روی خط باسن یک چهارم باسن را به اضافه یک میکنیم و از کادر بیرون میزند این نقطه را به خط کمر وصل میکنیم . برای درست کردن قسمت فاق پشت از قسمت کادر 10 تا 14 سانتی متر و یا یک هشتم باسن منهای یک همین مقدار را بالا میرویم و به صورت هلال که در شکل نشان داده شده به هم وصل میکنیم . برای قسمت زانو یک چهارم دور زانو منهای نیم می کنیم ( برای قسمت جلو به اضافه نیم می کنیم ) از خط اتو به طرفین میاییم . برای قسمت دمپا یک چهارم دمپا به اضافه نیم از خط اتو به طرفین می رویم هر جایی که قرار گرفت داخل کادر یا بیرون کادر به زانو وصل میکنیم .

نکته : حتما فاق قسمت پشت 10 سانتی متر از فاق قسمت جلو بلندتر هست .

سانتی متر را روی خط فاق گذاشته و اندازه میزنیم اگر مقدار فاقی که اندازه زدیم نسبت به این فاقی که حساب کردیم کم بود هر مقدار که کم بود 1/5 را طبق شکل به جایی که تعیین شد می دهیم و 1/5 به قسمت بالا اضافه میکنیم و خط اصلی پهلو وصل میکنیم و اگر برعکس اگر فاقی که بدست آوردیم کمتر از الگوی ما بود به طرف داخل میرویم .


بعد حتما الگوی قسمت جلو و پشت را روی هم قرار میدهیم خط داخل فاق باید هم اندازه باشد و اگر یک مقدار اضافه آمد برش زده و درست میکنیم .
منبع :
آموزش خیاط خانم عمرانی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه