آموزش الگوی شلوار قسمت جلو آموزش الگو و برش قسمت جلو شلوار

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش خیاطی، آموزش الگوی قسمت جلوی شلوار به همراه توضیحاتی درمورد نکات خیاطی برای رفع معایب اندامی م نکات اندازه گیری شلوار توسط خانم عمرانی

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش الگوی شلوار قسمت جلو

آموزش الگوی شلوار قسمت جلو

اندازه گیری شلوار
برای اندازه گیری شلوار بند روی کمر می بندیم فقط در قسمتی که تمایل داریم شلوار در آنجا بیاستد بندی قرار می دهیم و دور کمر سانتی متر را روی آن بند اندازه میگیریم . برای اندازه زدن فاق شلوار سانتی متر از قسمت جلو روی بندی که بسته شده قرار می دهیم از بین دو پا رد میکنیم طوری که چسبان به تن بچسبد و مجددا روی خط کمری که بستیم قرار بگیرد . برای دور زانو که معمولا برای شلوارهای ساده دور زانو اندازه گرفته نمیشود از مچ مستقیم به فاق اندازه میگیریم ولی برای شلوارهای مجلسی سانتی متر را اول دور زانو حلقه میکنیم بعد زانو را به طرف بالا به حالت زاویه قائمه با زانو به وجود می آید بعد اندازه میگیریم . در شلوار دمپا هم بستگی به نظر خودتان دارد روی دمپا سانتی متر را حلقه کنید و اندازه بگیرید به هر اندازه که خواستید گشادی را اندازه بگیرید .

رسم الگوی شلوار
برای الگوی شلوار مستطیلی به طول قد شلوار و به عرض کادر یک چهارم باسن منهای یک ، برای شلوار حتما قسمت جلو کوچکتر از قسمت پشت در میاریم . برای بدست آوردن خط فاق یک چهارم باسن و یا اگر بخواهیم فاق کوتاهتر باشد یک چهارم باسن منهای 2 یا 3 از کمر پایین آمده و خط فاق که روی شکل مشخص هست میکشیم . برای اندازه گیری باسن انتهای زیپ شلوار هر جایی که هست آن قسمت برای اندازه دور باسن تعیین میشود . بنابراین یک چهارم باسن بزرگ منهای 2 یا 3 که پایین آمدیم تقسیم بر 3 میکنیم یک سوم به طرف بالا میرویم و خطی میکشیم طبق شکل که خط باسن می شود .

 برای اندازه زدن زانو از خط کمر سانتی متر را گذاشته و قد زانو از کمر تا درست وسط زانو اندازه میگیریم .
برای اندازه زدن خط اتو که خیلی مهم است روی خط فاق 4 تا6/5 ( برای سایز 36 تا 44 ) و یا یک بیستم دور باسن تقسیم بر 20 میکنیم طبق شکل از خط فاق بیرون رسم میکنیم . این اندازه به اضافه کادر تقسیم بر 2 میکنیم نقطه ای که علامت زدیم از کمر مستقیم از خط میگذریم تمامی نقاط را به هم وصل میکنیم خط اتو بدست می آید . برای اندازه گرفتن کمر ، یک چهارم کمر منهای یک به اضافه مقدار ساسونی که میخواهیم ایجاد کنیم بستگی به سایز شخص دارد طبق شکل علامت میگذاریم بعد از این علامت 1/5 سانتی متر بالا میرویم به خط اتو وصل میکنیم و از همان نقطه به خط باسن وصل میکنیم این مقدار که در شکل هاشور زده شده برش خورده و میرود .


برای بدست آوردن خط زانو یک چهارم تقسیم بر چهار میکنیم برای قسمت جلو منهای نیم از خط اتو به طرفین روی خط زانو میرویم علامت میزنیم و به فاق وصل میکنیم .

نکته : اگر کسی کناره های ران برجستگی داشته باشد یک چهارم زانو را به خط فاق وصل میکنیم اگربرجستگی نداشت یک چهارم زانو به خط باسن وصل میکنیم .
روی خط دمپا یک چهارم دمپا منهای نیم از خط اتو به طرفین میرویم هر جایی که قرار گرفت از طرفین به خط زانو وصل میکنیم .

منبع : آموزش خیاط خانم عمرانی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه