آموزش دوخت آستین مردانه آموزش برش و دوخت آستین مردانه

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش برش و دوخت آستین پیراهن مردانه به صورت مرحله به مرحله و با رسم الگو

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت آستین مردانه

آموزش دوخت آستین مردانه

برای درست کردن مستطیلی به طول قد آستین و به عرض 1/2 بازروی جمع شده ، 10 تا 16 سانتی متر از ضلع سمت چپ پایین میاییم برای هلال حلقه آستین یک خط اریب میکشیم این خط اریب را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم از قسمت اول 2 سانتی متر بالا میرویم قسمت سوم را نصف میکنیم 1 تا 1/5 سانتی متر هلال را طوری میکشیم که از سر 2 سانتی متر رد شود . دور مچ آستین 1/2 + 2 در نظر میگیریم طبق شکل علامت گذاشته و آستین را وصل میکنیم .آستین را روی دو لای پارچه انداخته و برش میزنیم .

 آستین که بدست آمد از طرف راست از تاج آستین تا زیر حلقه مجددا نصف میکنیم 1/5 سانت وارد میشویم یک هلال انحنای جدید میکشیم که جلوی حلقه آستین گود تر شود . از خط زیرین آستین از طرف پشت یک چهارم مچ را داخل میشویم علامت میزنیم 12 سانتی متر بالا میرویم و خط میکشیم و برش میزنیم بعد یک چرت کوچک میزنیم برای بلیطی .

 برای برش بلیطی یک مستطیل به طول 18 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر . برای مچ دست یک مستطیل به طول دور مچ هر اندازه ای که بود منهای 4 و به عرض 12 سانتی متر و این عرض وقتی تا شود 6 سانتی متر باقی میماند .که یک سانت به زیر دوخت خواهد رفت و در نهایت 5 سانت میماند .

 قسمت بلیطی طبق شکل از پشت آستین باید دوخته شود از سر چرتی که گذاشته شده شروع به دوخت میکنیم .قسمت کوچکتر تو گذاشته شده و دوخت ساده دارد .بلیطی بعد از دوختن به طرف روی آستین بر میگردد مجددا تا زده و روی خطی که ایجاد کردیم میگذاریم و دوخت میزنیم . برای دوخت مچ دست یک طرف را لایه گذاشته زاپاس را روی لایه بر گردانده و دو طرف را میدوزیم . زمانی که مچ را میدوزیم دو تا پیله ایجاد میکنیم .
 

منبع : خیاطی عمرانی