آموزش دوخت سجاف یقه سارافون آموزش الگو و دوخت سجاف یقه سارافون

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش الگو و دوخت سجاف یقه سارافون توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت تصویری و مرحله به مرحله .

آموزش دوخت سجاف یقه سارافون

آموزش دوخت سجاف یقه سارافون
برای دوخت سجاف یقه سارافون از گوشه شانه 2 سانتی متر داخل شانه میشویم . از گوشه شانه طرف حلقه 2 سانتی متر مجددا داخل میشویم . از گودی یقه حدودا 14 تا 16 سانتی متر پایین آمده با خط کش وصل میکنیم از گوشه 2 سانتی متر . برای حلقه روی خط کارور 2 سانتی متر داخل میشویم . 2 تا 3 سانتی متر از زیر حلقه پایین آمده . برای کلیه لباسهایی که یقه و حلقه باز شده از انتهای خط یقه حدودا 6 سانتی متر پایین آمده به صورت گرد به هم وصل میشود . کلیه این خطوط را رولت میکنیم .


برای قسمت پشت از گوشه گردن 2 سانتی متر از قسمت پشت 1 تا 1/5 سانتی متر پایین آمده هلال یقه را گشاد کرده . همین مقدار طبق جلو بقیه قسمتها را داخل میشویم و نقاط را به هم وصل میکنیم . برای درست کردن سه جاف پشت از قسمت گودی یقه پشت 10 سانتی متر پایین آمده خط پهلو 6 سانتی متر پایین آمده گرد میکنیم .

 

نکته : حتما بعد از دوخت زاپاس ها را برش دهید .
سرشانه را داخل سه جاف پشت و بالا تنه پشت قرار می دهیم .

منبع : آموزش خیاطی