طریقه دوخت یقه کراواتی آموزش برش دوخت یقه کراواتی

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت یقه کراواتی توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

طریقه دوخت یقه کراواتی


طریقه دوخت یقه کراواتی
برای درست کردن یقه کراواتی به روش الگوی یقه هفت در می آوریم . در وسط خط اریب 6 سانت یک سانت بالا و پایین برای پنس الگو به صورت بلوز یقه 7 جلو باز عمل میکنیم . برای سه جاف حتما لایه چسب استفاده میکنیم . اندازه خود الگو برش زده رو پارچه قرار داده و اتو میزنیم . یک دوم یقه 7 اندازه میزنیم . پارچه را تا زده مجددا از خط وسط تا میزنیم .

منبع :