آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت دامن کلوش کله قندی


دامن کلوش کله قندی


1- از زاویه ی کاغذ ، به اندازه ی یک چهارم دور کمر را از دو طرف پایین بروید ، این زاویه را هر اندازه بیشتر بگیریم ، دامن گشادتر می شود .
2- قد دامن را از وسط جلو و خط پهلو به یک اندازه از کمر پایین بروید ، سپس قسمت پایین دامن را رسم کنید .
3- اگر زاویه را کمتر بگیرید ، از خط کمر بلندی باسن 16 تا 20 سانتی متر پایین بروید و گشادی خط باسن را کنترل کنید .
4- از این برش دو عدد را روی پارچه برش بزنید که پشت و جلو می باشد .
5- در واقع این دامن کلوش ، یک چهارم دایره می باشد . 

منبع : آموزش خیاطی