آموزش کوتاه کردن شلوار آموزش کوتاه کردن شلوار جین به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش کوتاه کردن شلوار جین از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش کوتاه کردن شلوار

کوتاه کردن شلوار جین


قد شوار را مشخص کنید و اضافی را روی خود شلوار تا بزنید سپس از کنار دوخته شده لبه شلوار چرخ کنید
  

منبع : آموزش خیاطی