آموزش چین فندقی آموزش چین فندقی به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش چین فندقی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش چین فندقی


چین فندقی


1- ابتدا از لبه پارچه به اندازه 6 سانتی متر پایین بروید البته این 6 سانتی متر ثابت نمی باشد . اگر بخواهید چین فندقی ها کوچک تر باشد از 6 سانتی متر کمتر و اگر چین فندقی ها بزرگ تر باشد از 6 سانتی متر بیشتر پایین بروید .
2- مابین این فاصله 6 سانتی متری را در نظر گرفته و به صورت زیگزاگ بین این فواصل خطوطی را در نظر بگیرید و روی آن خطوط را چرخ کرده نخ ماسوره را بکشید .
3- برای این که فواصل چین فندقی ها مشخص شود وسط ها را تقریبا بدون چین بگذارید تا چین فندقی ها برجسته تر جلوه کنند .
توجه : برای چین فندقی دادن به دلخواه می توانید قسمت بالا را دولا سردوز توردوزی کنید یا مغزی بدوزید .
اگر بخواهید چین فندقی از رنگ دیگری باشد می توانید چین فندقی ها را جداگانه آماده کنید سپس در قسمت مورد نظر بدوزید .
 

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه