آموزش دوخت سجاف آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت سجاف


دوخت سجاف روی یقه دلبری


1- ابتدا دور گردن لباس را به صورت گرد یا کتابی قیچی کرده آن را دلبری کنید ، سپس لباس را روی میز بازکرده و به پهنای 5 سانتی متر لایی بچسبانید .
2- سجاف را برش زده اما هلال دور گردن و دلبری را قیچی نکنید .
3- پس از چرخ کاری ، به فاصله نیم سانتی متر قیچی کرده و درز را به سمت سجاف اتو کرده سپس از سمت سجاف نیش چرخ کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی