آموزش دوخت زاویه دوزی آموزش دوخت زاویه دوزی دورگردن با تور به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت زاویه دوزی دورگردن با تور از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت زاویه دوزی


زاویه دوزی دورگردن با تور


1- بدون در نظر گرفتن زاویه یقه تور را به دور یقه بدوزید .
2- زاویه ها راچرت زده و درز زاویه را به سمت لباس اتو کنید .
3- درز زاویه های یقه را به اندازه دو برابر پهنای تور به صورت مثلث دوخته و قیچی کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه