آموزش دوخت نوار اریب آموزش دوخت نوار اریب روی یقه همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت نوار اریب روی یقه چهارگوش ( کتابی ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت نوار اریب

دوخت نوار اریب روی یقه چهارگوش ( کتابی )


1- ابتدا نوار اریب را به روش نوار اریب ساده آماده کنید نوار را روی یک ضلع یقه کتابی بدوزید .
2- اگر بخواهید این نوار را دور یقه کتابی وصل کنید وقتی که به زاویه رسیدید به اندازه دو برابر پهنای نوار ، آن را شل بگذارید و ضلع دیگر یقه را بدوزید سپس قسمتی را که شل گذاشته بودید از پشت به صورت کج چرخ کنید و قسمت اضافی آن را قیچی کنید .
3- نوار اریب را کاملا روی پشت لباس اتو کرده و پس دوزی کنید .
4- توجه : در مورد یقه هفت نیز به همین صورت عمل کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی