آموزش دوخت پایه یقه های سرخود آموزش دوخت پایه یقه های سرخود به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت پایه یقه های سرخود از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت پایه یقه های سرخود

پایه یقه های سرخود


1- از ابتدای کاغذ 2 سانتی متر برای روی هم رفت لباس داخل رفته ، یک خط عمود رسم کنید .
2- پس از 2 سانتی متر روی هم رفت لباس ، 2 سانتی متر به سمت چپ رفته و از این نقطه 9 تا 12 سانتی متر برای پهنای یقه از راست به چپ بروید و از نقطه 6 سانتی متر برای شیب یقه پایین بروید.
3- بعد از شیب یقه ، بلندی اندازه ی دور گردن پشت را پایین بروید .
4- بعد از 2 سانتی متر برای گشادی دور گردن جلو 4 تا 7 سانتی متر داخل رفته خط دورگردن پشت را رسم کنید .
5- از خط سرشانه به پایین الگو ، بالاتنه مورد نظر خود را رسم کنید .
6- الگو را روی کاغذ جداگانه قرار دهید و از خط سرشانه پس از دور گردن 10 سانتی متر به سمت سرشانه بروید در قسمت پایین با 2 سانتی متر روی هم رفت لباس 10 سانتی متر داخل رفته و خط سجاف را رسم کنید پس از خط سه جاف برش یقه را رولت کنید .
 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه