آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه

یقه چپ و راستی موازی سینه


1- از ابتدای کاغذ به اندازه یک دوم فاصله سینه اضافه بگذارید و یک خط عمود رسم کنید این خط خط اصلی می باشد .
2- پس از خط اصلی 19 سانتی متر پایین و 4 تا 7 سانتی متر داخل رفته ، خط یقه را مانند شکل رسم کنید و از خط کمر به پایین ، بلندی لازم را رسم کنید .
 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه