آموزش دوخت دراپه با دامن کلوش آموزش دوخت ترکیب دراپه دامن کلوش پشت بلند جلو کوتاه همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت ترکیب دراپه با دامن کلوش پشت بلند و جلو کوتاه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت دراپه با دامن کلوش


ترکیب دراپه با دامن کلوش پشت بلند و جلو کوتاه


دامن پشت بلند و جلو کوتاه را می توانید با یقه دراپه خیلی باز ترکیب کرده و یک مدل لباس به دست می آید اگر یقه دراپه باز را ترکیب کنید . زیر آن از تاپ استفاده کنید .
بالاتنه چپ و راستی و دامن لنگی
با ترکیب بالاتنه چپ و راستی و دامن لنگی یک مدل به دست می آید


 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه