آموزش دوخت بارانی آستین رگلان آموزش دوخت بارانی آستین رگلان به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت بارانی آستین رگلان از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت بارانی آستین رگلان


بارانی آستین رگلان

 
1- ابتدا به اندازه های گرفته شده اضافی دلخواه را بدهید ، سپس تقسیم بندی معمولی را انجام دهید .
2- از سمت راست کاغذ ، یک دوم فاصله سینه را به سمت چپ رفته یک خط عمودی رسم کنید .
3- پس از خط عمود ، الگوی درس آستین رگلان را رسم کرده و به این الگو قد دامن را اضافه کنید .
4- قسمت پایین بارانی را به اندازه 10 سانتی متر فون کنید .
5- برای دور گردن جلو ، از سمت راست 5 سانتی متر پایین بروید و خط دور گردن را آرایش کنید .
6- برای برش پشت ، الگوی پشت آستین رگلان را آماده کرده و به اندازه بلندی دامن جلو ، به قسمت پشت نیز اضافه کنید و به اندازه جلو ، قسمت پایین بارانی را فون کنید .
7- اگر بخواهید وسط پشت پیله دار باشد 8 سانتی متر برای پیله اضافه بگذارید اگر مدل بارانی چاک دار باشد وسط پشت را 4 سانتی متر اضافه گذاشته برای مدل ساده وسط پشت را روی دو لای بسته پارچه قرار دهید .
 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه