آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار


جیب پهلوی شلوار


1- کاغذ یا پارچه را از آستری چهار لا کرده از سمت چهار لای باز 3 سانتی متر داخل ، 18 سانتی متر پایین رفته ، نقطه ها را به هم وصل کرده و قیچی کنید ، سپس این چهار لا را دو لا کرده و زیر برش خط پهلوی شلوار قرار دهید .
2- از خط پهلو 6 سانتی متر داخل و 14 سانتی متر پایین رفته و این نقطه را به هم وصل کرده و قیچی کنید .
 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه