آموزش دوخت یقه ایستاده آموزش دوخت یقه ایستاده به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت یقه ایستاده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت یقه ایستاده


یقه ایستاده
1- یک خط افقی به اندازه ی یک دوم دور گردن منهای 1 سانتی متر ، روی الگو آماده شده ،از راست به چپ بروید .
2- از سمت راست خط افقی 5 سانتی متر بالا و از سمت چپ 3 سانتی متر بالا رفته این دو نقطه را به هم وصل کنید .
3- از سمت راست قسمت پایین 2 سانتی متر بالا بروید و از سمت چپ از وسط پشت قسمت بالا و پایین 7 تا 10 سانتی متر ، اندازه دور گردن پشت داخل الگو رفته نقطه 2 سانتی متر را به انتهای 7 تا 10 سانتی متر وصل کنید .
4- از سمت جلو قسمت بالا 2 سانتی متر داخل رفته ، این نقطه را به صورت عمود به 2 سانتی متر پایین وصل کنید و به صورت افقی به انتهای 7 تا 10 سانتی متر وصل می شود .
یقه ایستاده شماره دو
ابتدا یقه ایستاده شماره یک را رسم کنید با این تفاوت که در قسمت بالا از گوشه 2 سانتی متر به صورت زاویه به داخل بروید و قسمت جلو را هلال کنید
توجه : قسمت بالا و پایین الگو یقه را می توانید مانند شکل بالا با اشل رسم کنید .
یقه ایستاده شماره سه
کاغذ را به صورت زاویه دولا کنید و از گوشه ی بالا 3 خط به سمت راست ، چپ و پایین رفته ، نقطه به دست آمده به اندازه یک دوم دور گردن روی الگوی آماده شده منهای یک سانتی متر می باشد پس از این نقطه ، پهنای یقه از راست و چپ 3 سانتی متر بالا بروید و قسمت بالای یقه را هلال رسم کنید .

 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه