آموزش دوخت یقه حلزونی آموزش دوخت یقه حلزونی به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت یقه حلزونی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت یقه حلزونییقه حلزونی
یک نقطه در وسط کاغذ مشخص کنید از این نقطه به پهنای یقه به اندازه 10 تا 15 سانتی متر به صورت دورانی رسم کنید از روی خط های کشیده شده قیچی کرده برش یقه به دست می آید .
یقه حلزونی شماره دو
1- کاغذ را یه عرض و طول یک ششم دور گردن الگو آماده شده چهار لا کنید .
2- از چهار لای بسته یک ششم دور گردن الگوی آماده شده را به سه سمت چپ و پایین و مورب داخل بروید خط دور گردن را رسم کنید .
3- پهنای یقه به اندازه 10 تا 15 سانتی متر بعد از دور گردن به سمت چپ و پایین بروید ، هلال یقه را رسم کنید . خط های کشیده شده را قیچی کرده و الگو را دولا کنید . قسمت بالای الگو وسط پشت و قسمت پایین وسط جلو می شود . برای قسمت جلو از گوشه یک خط رسم کنید و به قسمت گردی یقه وصل کنید .

یقه حلزونی شماره سه
کاغذ را چهار لا کنید از گوشه چهار لای بسته یک دوازدهم دور گردن الگو آماده شده را به سمت چپ و پایین و از زاویه داخل بروید . برای پهنای یقه 10 تا 15 سانتی متر بعد از دور گردن پایین و سمت چپ رفته ، هلال قسمت پایین یقه را رسم کنید .
الگو را باز کرده ، یک قسمت را قیچی کرده که سمت چپ پشت و سمت راست جلو می باشد . قسمت تیزی سمت جلو را قیچی کنید و از این الگو 2 عدد برش زنید .

 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه