آموزش دوخت یقه شکاری آموزش دوخت یقه شکاری به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت یقه شکاری از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت یقه شکاری


یقه شکاری
1- یک مستطیل به عرض 6 تا 8 سانتی متر پهنای یقه و به طول یک دوم دور گردن منهای یک سانتی متر روی الگوی آماده شده ، رسم کنید .
2- از سمت راست این مستطیل 2 سانتی متر بالا بروید .
3- از وسط پشت به اندازه دور گردن پشت الگو ، داخل بروید و این نقطه را به 2 سانتی متر سمت راست وصل کنید .
4- لایی و پارچه را زاویه دولا کنید الگوی یقه را روی اریب پارچه و لایی قرار دهید .
یقه شکاری شماره دو
1- یک مستطیل به عرض 6 تا 8 سانتی متر پهنای یقه و به طول یک دوم دور گردن منهای یک سانتی متر روی الگو آماده شده ، رسم کنید .
2- از سمت راست این مستطیل 2 سانتی متر بالا بروید .
3- از وسط پشت به اندازه دور گردن پشت الگو ، داخل رفته ، این نقطه را به 2 سانتی متر سمت راست وصل کنید .
4- از گوشه سمت راست 2 تا 4 سانتی متر بالا و بیرون بروید ، این نقطه را به سمت چپ افقی به اندازه دور گردن پشت و عمودی به 2 سانتی متر وصل کنید .
توجه : قسمت بالا و پایین یقه را با اشل طراحی فیروزه ترغازه مانند شکل رسم کنید .
یقه شکاری شماره 3
1- ابتدا کاغذ را به صورت زاویه دولا کنید . از گوشه کاغذ سه خط پایین بروید تا نقطه به دست آمده اندازه یک دوم دور گردن روی الگو به اضافه 4 سانتی متر شود .
2- از وسط پشت دو لای بسته پهنای یقه 8 تا 10 سانتی متر از سمت دو لای باز وسط جلو 10 تا 12 سانتی متر پایین رفته از سمت چپ وسط جلو 4 سانتی متر داخل بروید و خط یقه را رسم کنید .

 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه