آموزش دوخت کاور آموزش  دوخت کاور بصورت دور سینه بزرگ و سرشانه کوچک همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت کاور بصورت دور سینه بزرگ و سرشانه کوچک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت کاور


دور سینه بزرگ و سرشانه کوچک


یک دوم سرشانه را از یک چهارم دور سینه منهای یک سانتی متر کم کنید . اگر عدد به دست آمده از 6 سانتی متر بیشتر باشد ، عدد به دست آمده را به اضافه سرشانه کنید . در وسط سرشانه ساسون دهید این ساسون برای آزاد بود کاور پشت هم می باشد .

 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه