آموزش دوخت آستین مچی آموزش خیاطی آستین مچی به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت آستین مچی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت آستین مچی


آستین مچی


1- یک مستطیل به عرض یک دوم دور بازو به اضافه 4 تا 6 سانتی متر به طول قد آستین مچی رسم کنید .
2- برای قوس آستین 12 تا 15 سانتی متر پایین رفته ، یک خط افقی رسم کنید .
3- قوس آستین را نصف کرده ، خط دوم افقی را رسم کنید از گوشه ی بالای آستین تا زیر بغل یک خط مورب رسم کنید .
شکل شماره دو
1- از نقطه به هم رسیدن خط مورب و خط نصف قوس ، یک تا 5/1 سانتی متر از راست به چپ بروید .
2- ازوسط قسمت بالای خط کج 2 سانتی متر بالا رفته و تاج آستین را رسم کنید .
3- از راست چپ 2 تا 4 سانتی متر داخل رفته ، خط زیر بغل آستین را رسم کنید .
شکل شماره سه
1- آستین را باز کنید از سمت چپ آستین 4 تا 8 سانتی متر داخل رفته و از این نقطه 10 تا 14 سانتی متر بالا بروید ، این خط را برای دوخت بلیطی آستین قیچی کنید .

 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه