آموزش دوخت آستین رگلان آموزش خیاطی آستین رگلان به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت آستین رگلان از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت آستین رگلانآستین رگلان


1- ابتدا الگوی بالاتنه را آماده کرده و ساسون سرشانه را ببندید .
2- از قسمت جلو ، نصف دور گردن را مشخص کرده ، از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را به صورت زاویه بالا رفته و این نقطه را به وسط گردن وصل کنید .
3- الگوی قسمت پشت را مانند جلو آماده کرده و وسط دور گردن قسمت پشت را مشخص کرده از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را به صورت زاویه بالا رفته این نقطه را به هم وصل کنید .
4- آستین معمولی را رسم کنید و الگوی آستین را باز کرده ، از وسط آستین 2 سانتی متر به سمت راست و چپ الگو رفته ، برش قسمت جلو را به سمت جلو آستین چسبانده و برش قسمت پشت را به سمت پشت آستین بچسبانید .