آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذب آموزش خیاطی لباس ساسون دار و جذب قسمت جلو همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذب ( قسمت جلو شکل شماره یک ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذبلباس ساسون دار و جذب ( قسمت جلو شکل شماره یک )

1- یک مستطیل به عرض یک چهارم دور باسن به اضافه یک سانتی متر و به طول قد بالاتنه از روی سینه به اضافه بلندی باسن رسم کنید .
2- یک دوم سرشانه کامل از سرشانه راست تا سرشانه چپ منهای 3 سانتی متر کرده جواب به دست آمده را به اضافه یک دهم دور سینه کنید و خط سرشانه را رسم کنید .
توجه : اگر مدل لباس یقه بسته و از پارچه سفت باشد یک دوم سر شانه کامل را منهای 1 سانتی متر کنید .
3- تفاوت قد بالاتنه از روی سینه تا کمر و قد بالاتنه از پهلوی سینه تا کمر را به دست آورده ، جواب را به اضافه 2 تا 5 سانتی متر شیب سرشانه کرده و از انتهای سرشانه پایین بروید .
4- پس از شیب سرشانه ، بلندی حلقه آستین را از سایز 34 تا 60 و یا دور سینه 86 تا 136 سانتی متر برای قسمت جلو ، بلندی حلقه آستین 14 تا 21 سانتی متر پایین بروید .
5- به موازی بلندی حلقه آستین یک چهارم دور سینه به اضافه یک سانتی متر از راست به چپ رفته علامت گذاری کنید .
توجه : ممکن است دور سینه از اندازه سرشانه کمتر و یا بیشتر باشد ، هر عدد باشد همان را انتخاب کرده و علامت گذاری کنید .
6- قد بالاتنه از روی سینه را از خط سرشانه پایین بروید تا خط کمر به دست آید
7- یک چهارم دور کمر به اضافه 4 سانتی متر از سمت راست به چپ بروید ، خط پهلو تا خط کمر رسم کنید .
8- از خط کمر بلندی باسن را پایین بروید . در روی خط باسن یک چهارم دور باسن به اضافه یک سانتی متر را از راست به چپ رفته خط پهلوی کامل رسم کنید .
شکل شماره دو قسمت جلو
1- برای رسم دور گردن جلو از سایز 24 تا سایز 60 یا دور سینه 84 تا 136 سانتی متر ، 4 تا 7 سانتی متر به سمت سرشانه داخل 8 تا 5/11 سانتی متر پایین بروید و خط دور گردن را رسم کنید .
2- از سایز 34 تا سایز 60 و یا اندازه سرشانه کامل از سرشانه راست تا سرشانه چپ 37 تا 50 سانتی متر باشد ، بعد از دور گردن 5 تا 9 سانتی متر به سمت داخل سرشانه رفته از هر یک سه سایز یک سانتی متر بیشتر کنید و خط ساسون سرشانه را مشخص کنید .
3- یک دهم دور سینه کامل را برای ساسون سرشانه از راست به چپ بروید .
4- از خط سرشانه بلندی سینه را پایین بروید و به موازی بلندی سینه یک دوم فاصله سینه را داخل رفته و خط اول ، خط دوم و خط سوم را به یک اندازه به بلندی سینه وصل کنید .
5- از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را بالا بروید و از این نقطه تفاوت یک چهارم دور سینه و یک دوم سرشانه کامل را از یک سوم بلندی حلقه آستین داخل بروید و مانند شکل ، حلقه آستین را رسم کنید .
6- از بلندی سینه به سمت پایین یک خط عمود رسم کنید و در روی خط کمر به هر طرف این خط 5/1 سانتی متر ساسون بدهید و به سمت بالا به بلندی سینه و از کمر به پایین به بلندی 12 تا 14 سانتی متر وصل کنید . رسم ساسون به صورت ماهیچه ای می باشد .
  

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه