آموزش دوخت شلوار آموزش دوخت شلوار راسته ساده به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت شلوار

آموزش دوخت شلوار:

اندازه‌های مورد نیاز برای دوخت شلوار
قد شلوار، قدفاق، دور زانو، دور دم پا، کمر تا زانو، از زانو تا دم پا، برای رسم این الگو مستطیلی که عرض آن "1/4" دور باسن +4 سانتی‌متر و طول آن که قد شلوار است رسم می‌کنیم، عرض مستطیل یعنی نقطه A.B را نصف نموده خط اطو بدست می‌آید در طرفین خط اطو ساسون 3سانتی‌متر به طول 12 سانتی‌متر در نظر می‌گیریم. سمت چپ، از خط کمر، قد باسن بزرگ را علامت زده و از این نقطه 3 سانتی‌متر بیرون رفته و به نقطه A وصل نوده در واقع یک مستطیل برای زیپ شلوار بدست می‌آید از نقطه B 2 سانتی‌متر برای قوس کمر داخل رفته به نقطه C خط فاق را می‌کشیم.
برای رسم بقیه الگوشلوار موارد زیر را در نظر می‌گیریم
1- از خط کمر تا قد فاق اندازه زده 4 سانتی‌متر به "1/2" اندازه دور ران اضافه کرده، بعد هلال آن را تا خط کمر رسم می‌کنیم.
2- از خط کمر تا زانو اندازه زده "1/4" دور زانو در طرفین خط اتو علامت می‌زنیم.
3- از خط کمر تا دم پا اندازه زده "1/4" دور دم پا 2+ در طرفین خط اتو علامت می‌زنیم به خط فاق در سمت چپ و در سمت راست به باسن بزرگ وصل می‌کنیم. الگوی پشت شلوار هم مثل جلو می‌باشد، با این تفاوت که از خط کمر سمت وسط پشت 2 سانتی‌متر داخل و 3 سانتی‌متر بالا رفته و در خط فاق 7 سانتی‌متر، در پایین دم پا نیز 2 سانتی‌متر بیرون می‌رویم و به شکل هلال رسم می‌کنیم.


دوخت زیپ شلوار
جای زیپ که اضافه گذاشته‌ایم به داخل شلوار تا می‌زنیم.
زیپ را به طور وارونه روی سه سانتی‌متر قرار می‌دهیم سمت داخلی را می‌دوزیم.برای چرخکاری روی زیپ دو سانتی‌متر داخل می‌رویم از بالا راست و در پایین گرد می‌دوزیم
دوخت کمر شلوار
1- برای کمر شلوار لایی را به پهنای 3 سانتی‌متر و به بلندی دور کمر به اضافه 2 سانتی‌متر برش می‌زنیم
2- چهار سانتی‌متر اضافه در نظر می‌گیریم که دو سانتی‌متر برای دوخت کمر و دو سانتی‌متر دیگر برای روی هم آمدن دکمه
3- بعد از اتمام دوخت پایین شلوار را پس دوزی می‌کنیم

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی
 

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه