آموزش دوخت دامن شلواری آموزش دوخت دامن شلواری به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوخت دامن شلواری به همراه الگو

آموزش دوخت دامن شلواری


دامن شلواری

روش رسم الگوی دامن شلواری به شرح زیر است.
1- از گوشه سمت چپ عرض دامن (نقطه A) شروع نموده 2 سانتی‌متر جدا می‌نماییم و به اندازه 20 سانتی‌متر در قد باسن پائین آمده برش می‌دهیم.
2- از نقطه A به اندازه "1" /"4" دور باسن به اضافه 2 سانتی‌متر جدا کرده تا نقطه C بدست آید.
3- از از نقطه C بر روی دولای باز دامن 8 الی 12 سانتی‌متر برای پیلی جدا می‌کنیم (نقطه D) خط مستقیم تا اندازه قد دامن می‌کشیم.
4- از نقطه D به اندازه "1" /"3" دور باسن بزرگ به سمت پایین اندازه زده تا نقطه E بدست آید.
5- از نقطه E، 7 سانتی‌متر به سمت راست رفته تا نقطه F بدست آید. هلال مناسب را در قسمت بالا مطابق شکل برش می‌دهیم که بایستی "1" /"3" اندازه DE در نظر گرفته شود.
6- در منتهی الیه سمت راست پایین دامن هلال مناسب مطابق شکل برش می‌دهیم.
دقت نمائید که برای پشت دامن عینا مراحل فوق تکرار می‌شود با این تفاوت که خط EF بجای 7 سانتی‌متر بایستی 14 سانتی‌متر و برای خط هلال "1" /"2" DE در نظر گرفته شود، سپس هلال مناسب را برش دهید.
روش دوخت:

1- اول فاق جلو را می‌دوزیم بعد پیله را تا خط فاق چرخ می‌کنیم سپس پشت فاق و خط پهلوها از لبه شروع به دوخت می‌کنیم.
2- برای برش کمر لایی را به طول دور کمر به اضافه 2 سانتی‌متر و به عرض 8 سانتی‌متر برش می‌زنیم.
3- روی خط پهلوی دامن زیپ قرار می‌دهیم.

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی