آموزش دوخت پیراهن راحتی زنانه آموزش برش دوخت پیراهن راحتی زنانه

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش خیاطی، آموزش دوخت پیراهن راحتی زنانه توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و حرحله به مرحله با استفاده از تصویر

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت پیراهن راحتی زنانه

آموزش دوخت پیراهن راحتی زنانه

برای درست کردن پیراهن راحتی از الگوی پایه استفاده میکنیم . بعد روی خط کارور هلال به خط وسط کارور و سینه وصل میکنیم برای برش پایین از وسط برش می دهیم .
برای قسمت جلو 6 سانت اضافه میگذاریم طرف راست مقدار اضافه تو می رود و طرف چپ نصفش تو می رود و نصفش بیرون .


 قسمت وسط جلو را روی پارچه قرار می دهیم قسمت پهلو را طوری قرار می دهیم که با قسمت وسط 10 سانتی متر فاصله داشته باشد .
الگو را روی پارچه گذاشته برش میدهیم و روی پارچه بر روی هم قرار داده و دوخت می زنیم .


 

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی