آموزش دوخت دامن پیله ای آموزش دوختن دامن پیله جلو-پهلو- پشت به همراه الگو

نویسنده:‌ سودابه محمدنژاد

آموزش دوختن دامن پیله جلو-پهلو- پشت به همراه الگو

...
پشتیبانی آنلاین

خانم محمدنژاد

جهت خرید پکیج کامل آموزش خیاطی خانم عمرانی تماس بگیرید

آموزش دوخت دامن پیله ای


دامن پیله جلو-پهلو- پشت

اگر بخواهیم در خط وسط جلوی دامن یا در خط وسط پشت یا در پهلو پیلی بدهیم، باید 5/1 سانتی‌متر در پایین دامن اضافه کرده، بعد برای پیلی دوقلو 12 سانتی‌متر و برای پیلی یک طرفه 7 سانتی‌متر اضافه می‌کنیم. این 5/1 سانتی‌متر برای آن است که لای پیلی باز نشود.

در شکل زیر اندازه‌های مورد نظر برای پیلی دوقلوی وسط جلوی دامن مشخص گردیده‌است. به طور خلاصه انجام مراحل زیر برای برش دامن‌ها الزامی است.
1- دولای بسته پارچه از بالا 12 سانتی‌متر و در پایین 5/13 سانتی‌متر رسم نموده، بعد از آن الگوی جلوی دامن را رسم می‌کنیم.
2- 2- پشت دامن، مثل دامن ساده می‌باشد.


دقت داشته باشید برای آنکه پیلی در پهلوی دامن قرار گیرد عینا مراحل فوق را در پهلوی دامن (با توجه شکل که صورت نقطه چین مشخص شده) اجرا نموده و چنانچه بخواهیم پیلی در وسط پشت دامن قرار گیرد می‌بایست مراحل فوق را بر روی الگوی پشت دامن پیاده نماییم.
 

 

 

منبع : کتای آموزش خیاطی

پیشنهاد شگفت انگیز

مشاهده همه