آموزش دوخت آستین مردانه

آموزش برش و دوخت آستین مردانهآموزش دوخت آستین مردانه

آموزش برش و دوخت آستین پیراهن مردانه به صورت مرحله به مرحله و با رسم الگو


آموزش دوخت آستین مردانه

برای درست کردن مستطیلی به طول قد آستین و به عرض 1/2 بازروی جمع شده ، 10 تا 16 سانتی متر از ضلع سمت چپ پایین میاییم برای هلال حلقه آستین یک خط اریب میکشیم این خط اریب را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم از قسمت اول 2 سانتی متر بالا میرویم قسمت سوم را نصف میکنیم 1 تا 1/5 سانتی متر هلال را طوری میکشیم که از سر 2 سانتی متر رد شود . دور مچ آستین 1/2 + 2 در نظر میگیریم طبق شکل علامت گذاشته و آستین را وصل میکنیم .آستین را روی دو لای پارچه انداخته و برش میزنیم .

 آستین که بدست آمد از طرف راست از تاج آستین تا زیر حلقه مجددا نصف میکنیم 1/5 سانت وارد میشویم یک هلال انحنای جدید میکشیم که جلوی حلقه آستین گود تر شود . از خط زیرین آستین از طرف پشت یک چهارم مچ را داخل میشویم علامت میزنیم 12 سانتی متر بالا میرویم و خط میکشیم و برش میزنیم بعد یک چرت کوچک میزنیم برای بلیطی .

 برای برش بلیطی یک مستطیل به طول 18 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر . برای مچ دست یک مستطیل به طول دور مچ هر اندازه ای که بود منهای 4 و به عرض 12 سانتی متر و این عرض وقتی تا شود 6 سانتی متر باقی میماند .که یک سانت به زیر دوخت خواهد رفت و در نهایت 5 سانت میماند .

 قسمت بلیطی طبق شکل از پشت آستین باید دوخته شود از سر چرتی که گذاشته شده شروع به دوخت میکنیم .قسمت کوچکتر تو گذاشته شده و دوخت ساده دارد .بلیطی بعد از دوختن به طرف روی آستین بر میگردد مجددا تا زده و روی خطی که ایجاد کردیم میگذاریم و دوخت میزنیم . برای دوخت مچ دست یک طرف را لایه گذاشته زاپاس را روی لایه بر گردانده و دو طرف را میدوزیم . زمانی که مچ را میدوزیم دو تا پیله ایجاد میکنیم .
 

منبع : خیاطی عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی