آموزش دوخت کت کوتاه آستین کی می نو

آموزش برش ودوخت کت کوتاه آستین کی می نو یا ژیلتآموزش دوخت کت کوتاه آستین کی می نو

آموزش برش و دوخت کت کوتاه آستین کی مو نو ( زیلت ) برای پوشیدن از روی لباس مجلسی دکولته ( بدون آستین)


آموزش دوخت کت کوتاه آستین کی می نو
معمولا اندازه کت کوتاه (ژیلت) تا زیر سینه هست از الگوی پایه استفاده میکنیم . الگوی پایه که قد بالا تنه رو اندازه میگیریم یه خط افقی میکشیم هفت تا هشت سانتی متر پایین میاییم .بعد از این مقدار برای هلال یقه مقدار باقیمانده نصف میشود خط سینه از سینه تا گودی گردن مجددا نصف میشه ( خط کارور ) برای خط کناری خط یقه 6 تا 7 سانتی متر داخل میشویم هلال یقه درست شود . به این صورت 1/2 کارور ، 1/4 دور سینه و1/4 دور کمر . برای این مدل 1/4 سینه رو ثابت اندازه میزنیم و همینطور 1/4 کمر ، 1/2 کارور جلو .


برای درست کردن یقه این کت 2 سانتی متر از گوشه گردن داخل میشویم ، یه خط اریب میکشیم به سمت جلو بین خط کارول و سینه علامت میزنیم یه خط اریب میکشیم که یقه این کت 7 میشود .
آستین کی می نو به این صورت است که از گوشه شانه یه سانت به طرف بالا و بعد وصل میشود به گوشه گردن ، و از انتهای شانه قد شانه رو اندازه میزنیم و معمولا قد آستین این کت 3 ربع هست . 1/2 بازو رو اندازه میگیریم که به خط پهلو برسد . در انتهای این خط 1/2 مچ اندازه میزنیم بخاطر اینکه آستین کشیدگی نداشته باشد یک سانتی متر بیرون میرویم مجددا خط را به بالای آستین وصل میکنیم .
برای درست کردن هلال زیر آستین از این زاویه 5 سانتی متر پایین و 5 سانتی داخل آستین میشویم و درست میکنیم .
برای درست کردن اندازه کت سانتی متر را روی شونه قرار میدهیم تا حدودا زیر سینه قد کت را اندازه میگیریم .هر اندازه ای بود رو الگو هم همون اندازه را میذاریم . برای هلال جلو یقه از زیر یقه هر اندازه که باشد همین مقدار را از خط وسط جلو به سمت داخل میرویم و علامت میگذاریم و مقدار اضافه را قیچی میزنیم .
قسمت پشت و جلو عین هم درآورده میشود سر شونه ها رو روی هم قرار میگیرد خط سرشانه دوخته میشود دو تا دوخت میخورد خط سرشانه و هلال زیر حلقه که کاملا روی هم قرار میگیرد . کناره ها را یک سانت داخل قرار دهیم چرخ بزنیم و نوار بذاریم و با پولک و ملیله و .... تزیین کنید .


منبع : آموزش خیاطی عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی