آموزش دوخت دامن پیله پشت

آموزش دوخت دامن پیله پشت همراه الگوآموزش دوخت دامن پیله پشت

آموزش دوخت دامن پیله پشت از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.


دامن پیله پشت


1- از وسط پشت الگو ، برای پیله 8 سانتی متر از راست به چپ رفته و یک خط عمود تا لبه دامن رسم کنید .
2- بعد از پیله ، پایه ی دامن قسمت پشت را با ساسونها رسم کنید .
3- بلندی پیله را به اندازه ی دلخواه از لبه ی دامن بالا بروید ، باقی مانده قسمت بالای پیله را قیچی کنید . برای اینکه دهانه پیله باز نباشد پس از برش روی پارچه ، وسط پیله را نیم سانت بالاتر بکشید.
4- برش پشت پیله را می توانید چاک روی هم بدوزید.


 

منبع : آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی