آموزش دوخت دامن ترک

آموزش دوخت دامن ترک به همراه الگوآموزش دوخت دامن ترک

آموزش دوخت دامن ترک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.دوخت دامن ترک

 
1- موقع برش روی خط باسن دامن را چرت بزنید .
2- تکه های ترک را از روی باسن ، خط کمر و لبه دامن به هم سنجاق کنید .
3- در موقع دوخت درزها بالا و پایین نشود و درزها را از بالا به پایین به یک سمت اتو کنید .
4- یکی از درزها را به پهنای 2 سانتی متر دوخته و از قسمت بالا 20 سانتی متر را برای دوخت زیپ باز بگذارید .
 

منبع : آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی