آموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو به همراه الگوآموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.


یقه ایستاده شماره دو


ابتدا یقه ایستاده شماره یک را رسم کنید با این تفاوت که در قسمت بالا از گوشه 2 سانتی متر به صورت زاویه به داخل بروید و قسمت جلو را هلال کنید
توجه : قسمت بالا و پایین الگو یقه را می توانید مانند شکل بالا با اشل رسم کنید .
 

منبع : آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی