آموزش دوخت آستین

آموزش خیاطی - دوخت آستین به همراه الگوآموزش دوخت آستین

آموزش خیاطی - دوخت آستین به همراه الگوآموزش خیاطی - دوخت آستین

مستطیلی رسم می‌کنیم که طول آن قد آستین و عرض آن "1/2" دور بازو +4 سانتی‌متر برای لباس و 6 تا 8 سانتی‌متر برای کت و مانتو از سمت چپ 14 سانتی‌متر پایین آمده و یک خط اریب به لبه دولا یعنی نقطه B می‌کشیم و این خط اریب را سه قسمت کرده وسط آن را مشخص نموده از تقسیم سمت راست 1 سانتی‌متر بالا رفته و در سمت چپ 2 سانتی‌متر پایین آمده این خطوط را به صورت هلال به هم وصل می‌کنیم در قسمت پایین 15 سانتی‌متر از لبه دولا اندازه زده خط اریب به زیر بغل متصل می‌کنیم.

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی